Regulamin

 1. Zasady rezerwacji oraz regulamin przebywania w naszych apartamentach.
   
 2. Przy rezerwacji pobieramy bezzwrotny zadatek w wysokości 35 % w terminie do 3 dni roboczych od momentu rezerwacji. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uważa się za nieaktualną.
   
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
   
 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
   
 5. Poza opłatą za wynajem, pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł /osoby/ za każdy dzień pobytu, na podstawie Uchwały Rady Miasta Zakopane z dnia 30.X.2008 r.
   
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej wewnątrz budynku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem apartamentu i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
   
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 06.00.
   
 8. Wcześniejsze opuszczenie apartamentu, z przyczyn niezależnych od właściciela, nie uprawnia wynajmującego do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
   
 9. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność właściciela obiektu jest zobowiązany pokryć w całości zaistniałe koszty. W dniu wyjazdu apartamenty są odbierane i sprawdzane przez właściciela.
   
 10. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu!!!
   
 11. Wystawiamy faktury za pobyt po wcześniejszym uprzedzeniu przez gościa.